ANGEREDS TEATERSKOLA - För dig som vill utveckla dig TILL skådespelare

Angereds Teaterskola är en intensiv och grundläggande kurs där målet är att din kropp, röst, närvaro, uppmärksamhet, spontanitet och kreativitet utvecklas för scenen under två terminer. Vi arbetar i sceniska och ibland filmiska projekt under handledning.Kursen utmynnar i en offentlig produktion.

Angereds Teaterskola är till för dig som vill utveckla dig som skådespelare.
Kursen är studiemedelsberättigad och görs i samarbete med Folkhögskolan i Angered.


Teater bygger på samarbete och vi lägger stort fokus på din kreativitet och samspel med dina klasskamrater. Under handledning av professionella lärare arbetar du i olika sceniska och filmiska block med grundläggande träning i improvisation och gestaltning.


Vi riktar oss främst till dig som redan har ett intresse för skådespeleri och vill bli stärkt i ditt fortsatta skådespeleri. Du som kanske vill förbereda dig för prov och antagning till vidare studier eller söka arbete direkt. Eftersom teater innebär textarbete behöver du ha Svenska Grund för att du ska kunna ta till dig studierna. 
 

KURSMÅL
Efter genomförd kurs ska deltagaren ha utvecklat sin:

 • förmåga att ge och ta emot impulser, bejaka
 • förmåga att observera och fantisera
 • medvetenhet om sin kropps och rösts möjligheter och uttryckspotential
 • förmåga att göra en rollanalys: att driva inre/yttre hinder, vilja, medel och aktion
 • förmåga att kunna gestalta utifrån manus och regi
 • förmåga att uttrycka sitt personliga sceniska uttryck som skådespelare
 • att utveckla och fördjupa förmågan till fysisk gestaltning i scenkonst
 • förmåga att diskutera och analysera sin egen och andras skapandeprocess
 • förmåga till självinsikt och ett vidgat intresse för sceniskt arbete
 • förståelse för motspelarens och ensemblens betydelse
 • kunskap om teaterns historia och funktion i samhället
 • kunskap om olika sceniska framställningsprocesser
 •  förståelse för hur den kan utvecklas vidare inom de ämnen som ingår i kursen

Antagning
Fyll i den digitala ansökan, senast 15 maj (se överst). Därefter får du kallelse om när/hur våra arbetsprover kommer att vara 24-25 maj 2021. Där kommer vi att bedöma din förmåga att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet, t.ex. din förmåga att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet, t.ex. på hur din förmåga att fysiskt gestalta ser ut, hur din lust till kommunikation och förmåga att ta instruktioner och göra en text till din, ser ut.
Bedömning görs också utifrån de antagningsprinciper som gäller generellt för Folkhögskolan i Angered.
Du behöver inte ha fullständig gymnasiebehörighet. Du får företräde till folkhögskolans gymnasiekurser om du vill läsa upp allmänna ämnen. Från 18 år och uppåt.


Läsårstider 2021/22
ht 2021: 16 aug- 17 dec (höstlov v. 44)
vt 2022: 10 jan - 3 jun (feb.lov v. 7, påsklov v. 15)
(vt 2021: 11 jan- 4 juni)
Materialavgift: 600 kr/termin. 

Mina Nadolski Friberg, lärare i bl.a. teori utbildad bl.a vid Göteborgs Universitet, drama-och litteraturvetenskap 3 år, YH kultur- projektledning 2 år Nätverkstan, samt Philippe Gaulier,1 år i London, skådespelar-utbildning. Arbetat tidigare vid bl.a. Göteborgs Stadsteater och Balettakademin. Maila mig om du har frgor om utbildningen!
 

REGI. Jakob Tamm i samtal med deltagare på Angereds Teaterskola. Mattias Gourie som spelade Haniz i "Det Explosiva". Foto: Markus Lundqvist

Huvudlärare på Angereds Teaterskola
är Jakob Tamm, utbildad till skådespelare vid Drama Centre London. Som skådespelare har han arbetat på bland andra Göteborgs Stadsteater, Stockholms Stadsteater och Riksteatern. Jakob har även undervisat några år i scenframställning, främst som huvudlärare på Skara Skolscen.

Vi bjuder också in gästpedagoger, gör många studiebesök och samarbetar med Valand Filmisk Gestaltning Kandidatprogrammet.

Angereds Teaterskola görs även i samverkan med SKÅDESPELARPROGRAMMET VID HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK.

Fredrika Byman Moberg undervisar i fysisk gestaltning och nutida dans. Hon är dansare, skådespelare,koreograf och pedagog; verksam på flera scener i Sverige och samarbetat med en lång rad koreografer och regissörer vid bl.a. Göteborgs Stadsteater, Malmö Opera och Musikteater, Angereds Teater, Backa Teater och Skogen. Vidareutbildad i skådespeleri vid Stockholms Dramatiska Högskola. Fredrika är en av de konstnärliga ledarna för konstkollektivet MOLD. Hon har länge haft ett nära samarbete som dansare med bandet Niki & the Dove.

Soledad Howe undervisar i fysisk gestaltning och nutida dans. Hon är dansare, koreograf och pedagog inom scenkonst och performance, samt konstnärlig ledare för konstkollektivet  MOLD. Soledad har sedan 2009 arbetat som koreograf med regissören Suzanne Osten. Hon har tidigare bl a arbetat på Backa Teater, Dramaten, Göteborgs Stadsteater, Hagateatern, Teater Trixter, Unga Klara, Göteborgsoperan, Danskompaniet Spinn och Skånes Dansteater. 

angereds teaterskola ligger vid högaffelsgatan 12-16, Angered