STyrelse

I Angereds Teaters styrelse sitter:

Catharina Bergil, Ordförande
Eva-Carin Jeppsson, Vice Ordförande
Rolf Svensson, Kassör
Hans Andersson, Ledamot
Furat Jari, Ledamot
José Lagunas Vargas, Ledamot
Eva Looström, Ledamot
Peter Rundqvist, Ledamot
Mohammed Said, Ledamot
Mia Svensson, Ledamot

Vill du kontakta styrelsen, skicka ett maila till info@angeredsteater.se