Angereds Teater söker konstnärlig ledare

Angereds Teater är en ideell förening, med en omsättning på ca 8 miljoner, med ett konstnärligt uppdrag från Göteborgs Stad, som också står för en stor del av finansieringen. Varje år väljs en styrelse som sätter förutsättningar och budget för verksamheten. Teatern står inför en utvecklingsfas och kommer från januari 2019 ledas av en verksamhetsledare, som också fungerar som producent. Teatern har fasta medarbetare för teknik, administration och marknadsföring och ett nära samarbete med Angereds Teaterskola, som är en studiemedelsberättigad utbildning inom Angereds Folkhögskola.
 
Vi söker helt enkelt dig som har en stark konstnärlig vision om vilken väg teatern ska ta för att fortsätta engagera de många människorna och nå många fler, genom nyskapande scenkonst med hög professionell kvalitet, som hämtar kraft och inspiration ur Angered, och alla de människor, platser, öden och berättelser som vi representerar.
 
Om du vill söka jobbet, så skickar du din ansökan till vår tillträdande verksamhetsledare Lovisa Pihl på lovisa@angeredsteater.se senast 24 augusti. Hon ser till att ingen ser din ansökan, som inte absolut behöver det. 
 
Det vi behöver i första vändan är ett CV, vem du är, vad du kan, har gjort hittills. Och en första tanke om vad du vill.
 
Angereds Teater strävar efter en jämlik könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Tillträde
Januari 2019, kan diskuteras. Frågor om tjänsten besvaras av Lovisa Pihl, tillträdande verksamhetsledare, 0706-47 94 29 eller Martin Fremling, personalrepresentant, 0706-47 94 12.

Här har vi samlat en hel del fakta och information som du kan behöva för att veta mer om jobbet. Vi kan dessutom rekommendera dig att titta runt lite på hemsidan för att få en bredare och mindre formell bild av vad vi gör och har gjort. Texten nedan är lite fyrkantig. Låt inte det avskräcka dig. Det är bara för att hålla lite ordning på saker och ting. 

Anställningsform
Treårigt förordnande med möjlighet till förlängning med ett år. I uppdraget ingår även konstnärligt produktionsarbete.
 
Ledningsfunktionens roll
Konstnärlig ledare är direkt underställd verksamhetsledaren.
Konstnärlig ledare är adjungerad i styrelsen.
Konstnärlig ledare leder teaterns konstnärliga råd.

Ansvar
I nära samråd med teaterns personal och teaterns konstnärliga råd ansvarar den konstnärliga ledaren för teaterns konstnärliga profil och utveckling, utefter det uppdrag teatern fått av Göteborgs kommun. Teaterns konstnärliga ledare har också som uppgift att hålla teatern och dess tematik relevant och förankrad i närområdet samt att upprätthålla och förnya samarbeten med aktörer i Angered, Göteborg och internationellt.
 
Erfarenhet
Erfarenhet av eget konstnärligt högkvalitativt arbete inom scenkonst.
Erfarenhet av konstnärligt ledarskap inom scenkonst.
Erfarenhet av konstnärligt arbete inom den fria kultursektorn med begränsad budget.
Erfarenhet av konstnärligt arbete relaterat till diversifierade målgrupper inklusive barn och unga.
 
Förmågor
Tillitsfullt ledarskap med god förmåga till förankring och delaktighet. 
God kommunikativ förmåga i tal och skrift internt och externt.
Utvecklingsorienterad i dialog och samarbete internt och externt och med god förmåga att arbeta utifrån en högt uppsatt konstnärlig och socialt inkluderande vision.
 
Övrigt
Goda nätverk inom branschen.
Del av tjänsten är som utövande scenkonstnär.
Då Angereds Teaters verksamhetsidé är starkt knuten till den lokala kontexten är det viktigt att arbetet i huvudsak sker på plats i Angered.
Som konstnärlig ledare ansvarar du också för överlämning av teaterns program till din efterträdare vid anställningens slut. I det ingår programläggning för en period som överstiger den egna anställningen.

 

Från föreställningen Revolution som spelades på Angereds Teater 2014.
Från föreställningen Revolution som spelades på Angereds Teater 2014.