Biljetter

Skolbiljetter
Eftersom Det explosiva är en elevföreställning är biljetterna gratis för grupper av skolelever och folkhögskolor. Biljetter bokas Här

Offentliga biljetter
Offentliga biljetter kostar 60 kr och bokas Här

Gästspel
Biljetter bokas direkt av arrangören. 

Mer info: 031-331 54 08 eller info@angeredsteater.se