Stora allsången

Barnkulturfestival för barn i Angered på Angereds Teater i Blå Stället 24 maj till 1 juni 2018. Arrangeras av Kulturskolan i Angered.

Vid frågor: kulturskolan@angered.goteborg.se eller 031-365 27 67