Betydelsen av förväntningar på micro, meso och makronivå 25 april kl. 18:00

Ett av Berhanus forskningsteman handlar om hur förväntningar på barn är en viktig faktor för att barn ska klara utbildningen oavsett vad man har för bakgrund. I sin forskning formulerar Berhanu frågor om hur ungas livsvillkor, identiteter och möjligheter formas i en stadsdel, som oftast beskrivs som ett utanförskapsområde. Vidare ges en belysning av hur ungdomarna själva formar och beskriver den plats där de växer upp och lever. Han intresserar sig för såväl forskning som ideologi när det gäller att studera hur ungdomar påverkar samhället, sina egna liv och framtidsmöjligheter i en stad som präglas av stora klyftor. Utöver detta intresserar han sig för vilken roll och betydelse, som skolan, ungas självorganisering och föreningsliv, har i sammanhanget.

Samtal med professor i specialpedagogik, Girma Berhanu, i samband med att Angereds Teater spelar ”Det Explosiva”. Pjäsen är baserad på intervjuer med personer som har varit på Läxhjälpen, som Berhanu startade upp på Pedagogen med elever från Svartedalsskolan.

Fritt inträde!
Plats: Angereds Teater /Blå Stället