ANGEREDS TEATERSKOLA - För dig som vill utveckla dig som skådespelare

Angereds Teaterskola är en intensiv och grundläggande kurs där målet är att din kropp, röst, närvaro, uppmärksamhet, spontanitet och kreativitet utvecklas för scenen under två terminer. På våren medverkar du i en offentlig produktion på angereds Teaters scen.

loading...

Angereds Teaterskola är till för dig som vill utveckla dig som skådespelare.
Kursen är studiemedelsberättigad och görs i samarbete med Folkhögskolan i Angered.


Teater bygger på samarbete och vi lägger stort fokus på din kreativitet och samspel med dina klasskamrater. Under handledning av professionella lärare arbetar du i olika block med grundläggande träning i improvisation och sceniska projekt.

Vi riktar oss främst till dig som redan har ett intresse för skådespeleri och vill bli stärkt i ditt fortsatta skådespeleri. Du som kanske vill förbereda sig för prov och antagning till studier på skådespelarprogrammet eller söka arbete direkt.

Kursmål
Efter genomförd kurs ska deltagaren ha utvecklat sin:

 • förmåga att ge och ta emot impulser, bejaka
 • förmåga att observera och fantisera
 • medvetenhet om sin kropps och rösts möjligheter och uttryckspotential
 • förmåga att göra en rollanalys: att driva inre/yttre hinder, vilja, medel och aktion
 • förmåga att kunna gestalta utifrån manus och regi
 • förmåga att uttrycka sitt personliga sceniska uttryck som skådespelare
 • förmåga att diskutera och analysera sin egen och andras skapandeprocess
 • förmåga till självinsikt och ett vidgat intresse för sceniskt arbete
 • förståelse för motspelarens och ensemblens betydelse
 • kunskap om teaterns historia och funktion i samhället
 • kunskap om olika sceniska framställningsprocesser
 •  förståelse för hur den kan utvecklas vidare inom de ämnen som ingår i kursen

Antagning
Efter att du ansökt kallas du till antagningprov.  Där kommer vi att bedöma din förmåga att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet. Vi tittar bland annat på hur din förmåga att fysiskt gestalta ser ut, hur din lust till kommunikation och förmåga att ta instruktioner och göra en text till din, ser ut.
Bedömning görs också utifrån de antagningsprinciper som gäller generellt  för Folkhögskolan i Angered.

Du behöver inte ha fullständig gymnasiebehörighet. Du får företräde till folkhögskolans gymnasiekurser om du vill läsa upp allmänna ämnen. Från 18 år och uppåt. Svenska Grund är viktigt för att du till fullo ska kunna ta till dig studierna.

LÄSÅRET 2018/19
Höstterminen 2018: 15 aug- 18 dec
Vårterminen 2019: 9 jan- 5 juni   

Om du har frågor om utbildningens upplägg, antagning m.m. så kontakta gärna kurssamordnare Mina Nadolski Friberg
utbildad bl.a vid Göteborgs Universitet, drama-och litteraturvetenskap 3 år, YH-kulturprojektledning 2 år Nätverkstan, samt Philippe Gaulier, London, skådespelarutb. 1 år. 
Vi bjuder också in gästpedagoger, gör många studiebesök samt samarbetar med Valand Filmhögskola.

Angereds Teaterskola görs även i samverkan med SKÅDESPELARPROGRAMMET VID HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK.

Huvudlärare på Angereds Teaterskola
är Jakob Tamm, utbildad till skådespelare vid Drama Centre London. Som skådespelare har han arbetat på bland andra Göteborgs Stadsteater, Stockholms Stadsteater och Riksteatern.
Sedan 2013 har Jakob också undervisat i scenframställning, främst som huvudlärare på Skara Skolscen.

TEATERPEDAGOG -  WORKSHOP

Vi erbjuder workshops, informationsträffar, teaterträning och teaterbesök.
- Maila oss om du/ni vill veta mer på din skola, arbetsplats eller fritidsgård!

VIDGAT KULTURDELTAGANDE