ANGEREDS TEATERSKOLA - För dig som vill utveckla dig som skådespelare

Angereds Teaterskola är till för dig som vill utveckla dig som skådespelare.
Kursen är studiemedelsberättigad och görs i samarbete med Folkhögskolan i Angered.

Angereds Teaterskola är en intensiv och grundläggande kurs där målet är att din kropp och röst utvecklas för  scenen. Du tränar närvaro, uppmärksamhet, spontanitet och kreativitet under två terminer. Genom improvisation, rörelse- och röstövningar, scenframställning och textarbete får du redskap för att bli tryggare och modigare på scenen. Under vårterminen deltar du i en offentlig produktion på Angereds Teaters scen.

Teater bygger på samarbete och vi lägger fokus på din kreativitet och samspel med dina klasskamrater.
Under handledning av professionella lärare arbetar du i olika block med grundläggande träning i improvisation och sceniska projekt. Från 18 år.

Ansökan kan du göra feb-maj 2018 inför läsåret 2018/19 (formulär publiceras här på webben). Audition hålls i maj med antagningsprov. 

Rörelseblocket redovisning 9 dec 2016; lärare soledad Howe & Fredrika Byman Moberg Foto: Ali Lorestani

Om du har frågor om utbildningens upplägg, antagning m.m. så kontakta gärna kurssamordnare Mina Nadolski Friberg.

BREDDAD REKRYTERING

Angereds Teaterskola gör i samverkan med SKÅDESPELARPROGRAMMET VID HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK.

Huvudlärare på Angereds Teaterskola
är Jakob Tamm, utbildad till skådespelare vid Drama Centre London. Som skådespelare har han arbetat på bland andra Göteborgs Stadsteater, Stockholms Stadsteater och Riksteatern.
Sedan 2013 har Jakob också undervisat i scenframställning. Nu senast som huvudlärare på Skara Skolscen.

Foto Anna Edlund Foto Anna Edlund
(GP 23 aug 2016)

TEATERPEDAGOG -  WORKSHOP

För att nå alla vi vill nå så samarbetar vi kring rekrytering och förankring med teaterpedagogen
Wahid Setihesh, anställd av SENSUS.
Tillsammans med samordnaren och projektledaren Mina Nadolski Friberg så erbjuder vi
workshops, informationsträffar, teaterträning och teaterbesök.
- Maila oss om du/ni vill veta mer på din skola, arbetsplats eller fritidsgård!

VIDGAT KULTURDELTAGANDE

Med stöd av KULTURREGIONEN VÄSTRA GÖTALAND KONCERN KULTUR har utbildningen kunnat tas fram.
Om du vill prova teater redan under våren 2017, så finns Angereds Teaters SKRIV-OCH TEATERKURS på kvälls- och helgtid. Maila Mina för att anmäla dig till kurs i vår!

Läs också mer om  "LUST ATT LÄRA"...